Przejdź do treści

Object

new Object

new Object()
new Object(value)
Parametry:
value - wartość na podstawie której zostanie utworzony obiekt
Wartość:
Boolean - skonwertowany obiekt logiczny
Number - skonwertowany obiekt liczbowy
String - skonwertowany obiekt tekstowy
value - przekazana instancja obiektu wbudowanego

Jeżeli wartość value wynosi null, undefined albo nie została podana, zwracana jest nowa instancja obiektu ogólnego. W przypadku podania wartości logicznej, liczby albo tekstu, nastąpi konwersja podanej wartości na odpowiedni typ obiektowy. Natomiast jeżeli jako wartość value zostanie podany inny obiekt wbudowany, powinien on zostać zwrócony bez tworzenia nowej instancji.

Przykład:

new Object(true);        // new Boolean(true)
new Object(1);           // new Number(1)
new Object("test");      // new String("test")
new Object();            // {}
new Object(null);        // {}
new Object(undefined);   // {}
 
var obj = {};
new Object(obj) === obj; // true
new Object(obj) === {};  // false

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy