Przejdź do treści

Array.prototype

push

Array.prototype.push()
Array.prototype.push(item1)
Array.prototype.push(item1, item2...)
Parametry:
item1, item2... - lista nowych elementów
Wartość:
Number - nowa długość tablicy

Dodaje nowe elementy na końcu tablicy.

Przykład:

var items = [1, 2];
items.push();              // 2
items;                     // [1, 2]
items.push(3, [4.1, 4.2]); // 4
items;                     // [1, 2, 3, [4.1, 4.2]]

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy