Przejdź do treści

Math

random

Math.random()
Wartość:
Number - liczba pseudolosowa większa lub równa 0 i mniejsza od 1

Zwraca liczbę pseudolosową.

Co prawda nie można wprost podać zakresu, z którego chcemy wylosować liczbę, ale można to zrobić w inny sposób. Na przykład aby wylosować naturalną liczbę dwucyfrową (10...99), należy wpisać:

10 + Math.floor(Math.random() * 90)

Przykład:

Math.random();                       // np.: 0.29363602958619595
10 + Math.floor(Math.random() * 90); // np.: 25

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy