Przejdź do treści

Array.prototype

reverse

Array.prototype.reverse()
Wartość:
Array - odwrócona tablica

Odwraca kolejność elementów tablicy. Nie tworzy nowej instancji obiektu, ale zawsze zmienia bieżący obiekt. Nie działa rekurencyjnie, tzn. jeśli elementem tablicy jest inna tablica, nie zmienia kolejności jej elementów.

Przykład:

var items = [1, 2, [3.1, 3.2]];
items.reverse(); // [[3.1, 3.2], 2, 1]
items;           // [[3.1, 3.2], 2, 1]

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy