Przejdź do treści

Math

round

Math.round(x)
Parametry:
Number x - liczba rzeczywista
Wartość:
Number - zaokrąglona liczba całkowita

Zaokrągla wartość do liczby całkowitej - zgodnie z regułami matematycznymi. Jeżeli cyfra po przecinku jest większa lub równa 5, następuje zaokrąglenie w górę, a w przeciwnym razie w dół.

Co prawda nie można wprost wykonać zaokrąglenia liczby do podanego miejsca po przecinku, ale można to zrobić w inny sposób. Na przykład aby zaokrąglić liczbę do drugiego miejsca po przecinku, należy wpisać:

Math.round(x * 100) / 100

Przykład:

Math.round(-Infinity);         // -Infinity
Math.round(-1);                // -1
Math.round(-0.9);              // -1
Math.round(-0.5);              // -1
Math.round(-0.4);              // 0
Math.round(-0.1);              // 0
Math.round(0);                 // 0
Math.round(0.1);               // 0
Math.round(0.4);               // 0
Math.round(0.5);               // 1
Math.round(0.9);               // 1
Math.round(1);                 // 1
Math.round(Infinity);          // Infinity
 
Math.round(1.239 * 100) / 100; // 1.24
 
Math.round(NaN);               // NaN
Math.round(undefined);         // NaN

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy