Przejdź do treści

String.prototype

String.prototype.search(regexp)
Parametry:
RegExp regexp - wyrażenie regularne
Wartość:
Number - pozycja pierwszego znalezionego dopasowania

Przeszukuje tekst pod kątem występowania w nim podanego wzorca - wyrażenia regularnego. Jeżeli tekst nie zostanie dopasowany, funkcja zwraca liczbę -1.

Przypominam, że pierwszy znak tekstu ma pozycję 0, a więc taka wartość zwrócona przez funkcję oznacza, że poszukiwany tekst został znaleziony (na samym początku).
Jeżeli chcesz znaleźć pozycję z góry znanej frazy w określony tekście, użyj funkcji String.prototype.indexOf.
Jeżeli chcesz tylko sprawdzić, czy określony tekst pasuje do wzorca - wyrażenia regularnego - użyj funkcji RegExp.prototype.test.

Przykład:

"abc def abc".search(/a[a-z]/); // 0
"abc def abc".search(/abc?/);  // 0
"abc def abc".search(/ABC?/i); // 0
 
"abc def abc".search(/ghi?/); // -1
"abc def abc".search(/ABC?/); // -1

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy