Przejdź do treści

Math

tan

Math.tan(x)
Parametry:
Number x - kąt wyrażony w radianach
Wartość:
Number - liczba rzeczywista

Oblicza wartość funkcji tangens, będącej stosunkiem przeciwległej przyprostokątnej do przyległej przyprostokątnej w trójkącie prostokątnym.

Math.tan(x) == Math.sin(x) / Math.cos(x)

Choć specyfikacja nie zawiera funkcji ctan, cotangens można obliczyć w bardzo prosty sposób:
1 / Math.tan(x)

Przykład:

Math.tan(0);         // 0
 
Math.tan(NaN);       // NaN
Math.tan(Infinity);  // NaN
Math.tan(-Infinity); // NaN

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy