Przejdź do treści

Number.prototype

toFixed

Number.prototype.toFixed()
Number.prototype.toFixed(fractionDigits)
Parametry:
Number fractionDigits - liczba cyfr po przecinku dziesiętnym (domyślnie: 0)
Wartość:
String - tekst zawierający liczbę o stałej liczbie cyfr po przecinku dziesiętnym
Wyjątki:
RangeError - została podana wartość fractionDigits mniejsza od 0 albo większa niż 20

Przekształca liczbę na jej tekstową reprezentację o określonej liczbie cyfr po przecinku, używając przy tym zaokrągleń. Dla wartości większych lub równych 1021 działa identycznie jak String.prototype.toString.

Ta funkcja może zwracać dokładniejsze wartości niż toString. Na przykład toString dla liczby 1000000000000000128 zwraca wartość "1000000000000000100", podczas gdy toFixed - dokładną wartość.

Przykład:

(1.2).toFixed();    // "1"
(1.5).toFixed();    // "2"
(1.25).toFixed(1);  // "1.3"
(1.2).toFixed(3);   // "1.200"
(-12.3).toFixed(3); // "-12.300"
NaN.toFixed();      // "NaN"
Infinity.toFixed(); // "Infinity"
 
(1).toFixed(-1);    // RangeError
(1).toFixed(21);    // RangeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy