Przejdź do treści

Boolean.prototype

toString

Boolean.prototype.toString()
Wartość:
String - reprezentacja tekstowa obiektu logicznego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu logicznego

Zwraca "true" albo "false" - w zależności od wartości bieżącego obiektu logicznego.

Przykład:

true.toString();                            // "true"
new Boolean().toString();                   // "false"
Boolean.prototype.toString.call(false);     // "false"
 
Boolean.prototype.toString.call(null);      // TypeError
Boolean.prototype.toString.call(undefined); // TypeError
Boolean.prototype.toString.call(NaN);       // TypeError
Boolean.prototype.toString.call(0);         // TypeError
Boolean.prototype.toString.call("");        // TypeError
Boolean.prototype.toString.call({});        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy