Przejdź do treści

RegExp.prototype

toString

RegExp.prototype.toString()
Wartość:
String - reprezentacja tekstowa wyrażenia regularnego

Zwraca literał wyrażenia regularnego zapisany w postaci prostego tekstu. Jest to połączenie tekstu "/", wartości właściwości source, ponownie tekstu "/" oraz flag wyrażenia w kolejności: "gim".

Przykład:

/(ab)c/ig.toString();                      // "/(ab)c/gi"
new RegExp("a/b\\(c\\)d\\\\e").toString(); // "/a\/b\(c\)d\\e/"

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy