Przejdź do treści

Obiekt globalny

undefined

undefined
Wartość:
Undefined - wartość niezdefiniowana

Oznacza, że do zmiennej nie została przypisana żadna wartość.

Przykład:

var x;
x == undefined; // true
x = 1;
x == undefined; // false
 
function f(a) {
    return a == undefined;
}
f();            // true
f(1);           // false

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy