Przejdź do treści

Array.prototype

unshift

Array.prototype.unshift()
Array.prototype.unshift(item1)
Array.prototype.unshift(item1, item2...)
Parametry:
item1, item2... - lista nowych elementów
Wartość:
Number - nowa długość tablicy

Dodaje nowe elementy na początku tablicy.

Przykład:

var items = [1, 2];
items.unshift();                // 2
items;                          // [1, 2]
items.unshift([-1.2, -1.1], 0); // 4
items;                          // [[-1.2, -1.1], 0, 1, 2]

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy