Sposoby osadzania plików na stronie WWW
<embed src="plik.avi" />
Niestety Twoja przegl±darka nie obsługuje tego polecenia!


<embed src="plik.wav" />
Niestety Twoja przegl±darka nie obsługuje tego polecenia!


<embed src="plik.pdf" width="100%" height="300" />
Niestety Twoja przegl±darka nie obsługuje tego polecenia!


(nie zalecane!)
<img dynsrc="plik.avi" LOOP="infinite" />


To samo przy użyciu EMBED:
<embed src="plik.avi" showcontrols="0" loop="true" />
Niestety Twoja przegl±darka nie obsługuje tego polecenia!(sposób uniwersalny)
<object id="MediaPlayer1"
	classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
	CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,02,902"
	STANDBY="Loading Microsoft® Windows® Media Player components..." 
	type="application/x-oleobject">
<param name="FileName" VALUE="plik.avi" />
<param name="animationatStart" VALUE="true" />
<param name="transparentatStart" VALUE="true" />
<param name="showControls" VALUE="true" />
<param name="Volume" VALUE="0" />
<embed type="application/x-mplayer2" 
	pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"
	src="plik.avi"
	name="MediaPlayer1">
</embed>
</object>


© www.kurshtml.edu.pl