Przejdź do treści

Menu rozwijane, otwierane, wysuwane

Kolekcje dokumentów

Zwykle kiedy publikowany artykuł jest dość długi, dzieli się go na osobne części, dzięki czemu czytelnik nie będzie musiał wczytywać całego tekstu od razu. W takim przypadku w menu umieszcza się najczęściej link tylko do pierwszej części artykułu, a na końcu treści wstawia nawigację stronicującą. Niestety ponieważ adres URL każdej kolejnej części podzielonego artykułu jest różny, właściwa gałąź menu zostanie otwarta i link zaznaczony tylko na pierwszej ze stron. Jeżeli jednak poinformujemy skrypt, które adresy wchodzą w skład kolekcji powiązanych dokumentów, po wejściu na kolejne części artykułu, wszystko będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Aby to zrobić, należy nadać właściwemu odnośnikowi z menu atrybut rel="Collection(...)", w którym podaje się listę adresów URL wszystkich części podzielonego artykułu:

<dl id="menu0">
<dt>Nagłówek 1</dt>
<dd><a href="czesc1.html" rel="Collection(czesc2.html,czesc3.html)">Artykuł stronicowany</a></dd>
<dd><a href="...">Dokument 2</a></dd>
<dd><a href="...">Dokument 3</a></dd>
</dl>

Zwracam uwagę, że w nawiasie nie może być żadnych spacji - nawet po znaku przecinka! Jeśli w nazwie plików z kolekcji znajduje się spacja, należy ją zastąpić przez: %20. Podobnie znaki przecinka, znajdujące się w nazwach plików, należy zastąpić przez %2C, nawias otwierający - %28, nawias zamykający - %29.

Wyrażenia regularne

Występują sytuacje, kiedy dokumentów w kolekcji może być bardzo dużo albo nie wiemy z góry ile, wszystkie jednak pasują do określonego wzorca - np.: /artykul/czesc1.html, /artykul/czesc2.html, /artykul/czesc3.html itd. W takim przypadku dogodniejsze może być dopasowanie adresu przy użyciu wyrażeń regularnych. Aby to zrobić, adres w kolekcji należy objąć nawiasami kwadratowymi, w których wpisuje się treść wyrażenia, np.: rel="Collection([/artykul/czesc\d+\.html])". Również w tym przypadku przypominam, że w nawiasie kolekcji nie może być żadnych spacji, dodatkowych przecinków ani nawiasów okrągłych!

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy