Przejdź do treści

Aktywne przyciski

Podświetlenie

Aby wprowadzić na stronę przyciski obrazkowe, które zmieniają swój wygląd, po wskazaniu ich myszką, wystarczy dodać do znacznika <img> dwa dodatkowe atrybuty: onmouseover="..." i onmouseout="...":

<a href="adres"><img src="obrazek_podstawowy.gif" alt="Tekst alternatywny" border="0" onmouseover="this.src = 'obrazek_podswietlony.gif'" onmouseout="this.src = 'obrazek_podstawowy.gif'"></a>

Przykład:

Przycisk podświetlany

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy