Definicje

Typ (Type)
Wartość pierwotna (Primitive Value)
Obiekt (Object)
Konstruktor (Constructor)
Prototyp (Prototype)
Obiekt rdzenny (Native Object)
Obiekt wbudowany (Built-in Object)
Obiekt gospodarza (Host Object)
Wartość niezdefiniowana (Undefined Value)
Typ niezdefiniowany (Undefined Type)
Wartość nic (Null Value)
Typ nic (Null Type)
Wartość logiczna (Boolean Value)
Typ logiczny (Boolean Type)
Obiekt logiczny (Boolean Object)
Wartość tekstowa (String Value)
(łańcuch, ciąg znaków)
Typ tekstowy (String Type)
Obiekt tekstowy (String Object)
Wartość liczbowa (Number Value)
Typ liczbowy (Number Type)
Obiekt liczbowy (Number Object)
Nieskończoność (Infinity)
Nie-liczba ("Not-a-Number" - NaN)