Definicja funkcji

  1. function Identyfikator (ListaParametrow) { CialoFunkcji }
  2. function Identyfikator () { CialoFunkcji }
  3. function (ListaParametrow) { CialoFunkcji } - funkcja anonimowa (bez nazwy). Aby móc ją wykorzystać w przyszłości, konieczne jest przypisanie całego wyrażenia innemu obiektowi:
    f = function (ListaParametrow) { CialoFunkcji }
  4. function () { CialoFunkcji }