Instrukcje

 1. Blok - pozwala wstawić kilka instrukcji w miejscu, gdzie wymagana jest jedna
 2. Zmienna - deklaruje zmienną. Jeżeli instrukcja występuje wewnątrz ciała funkcji, deklarowana jest zmienna lokalna (blok nie definiuje nowego zakresu wykonywania programu!).
 3. Instrukcja pusta - ; (służy jako separator kolejnych następujących po sobie instrukcji)
 4. Warunek if
 5. Iteracje (pętle)
 6. Kontynuuj
 7. Przerwij
 8. Zwróć
 9. with (Obiekt) Instrukcja - w Instrukcji można się odwoływać wprost do własności i metod Obiektu bez operatora dostępu (.).
 10. "Przełącznik" BlokCase składa się z następujących po sobie klauzul:
  case Wartosc: Instrukcja; lub case Wartosc:
  Występować może również klauzula
  default: Instrukcja; albo default:
  Algorytm działania:
  1. Obliczane jest Wyrazenie
  2. W klauzulach BlockCase szukana jest obliczona Wartosc Wyrazenia na zasadzie operatora identyczności (===)
  3. Jeżeli nie znaleziono odpowiadającej Wartosci, następuje skok do klauzuli default:, a jeśli jej nie ma, następuje wyjście z instrukcji
  4. W przeciwnym razie następuje skok do odpowiadającej klauzuli case Wartosc: i wykonanie wszystkich (!) dalszych Instrukcji aż do napotkania break
  5. Jeśli napotkano break, następuje wyjście z instrukcji
 11. Identyfikator: Instrukcja - oznacza Instrukcje etykietą o nazwie Identyfikator, która jest wykorzystywana wspólnie z instrukcjami continue i break (instrukcja goto nie występuje w ECMAScript!)
 12. throw Wyrazenie - rzuca wyjątek o wartości Wyrazenia
 13. Obsługa wyjątków Algorytm działania:
  1. Wykonywana jest Instrukcja
  2. Jeżeli wystąpi wyjątek i występuje blok catch (Identyfikator) InstrukcjaCatch, wykonywanie kodu jest przekazywane do tego bloku, a Identyfikatorowi przypisywana jest wartość wyjątku
  3. Jeżeli występuje blok finally InstrukcjaFinally, wykonywanie kodu jest przekazywane do tego bloku (bez względu czy wystąpił wyjątek!)