Literały

Literał to inaczej sposób zapisu wartości (liczbowej, tekstowej itp.) w danym miejscu programu.

  1. Null - nic
  2. Boolean - logiczny
  3. Number - liczbowy
  4. String - tekstowy
  5. Regular Expression - wyrażenie regularne