Typy

  1. Undefined - niezdefiniowany
  2. Null - nic
  3. Boolean - logiczny
  4. Number - liczbowy
  5. String - tekstowy
  6. Object - obiektowy
  7. Reference (referencja) - nie jest typem danych języka. Jest wykorzystywana jedynie jako pośredni rezultat wyrażenia i nie może być przechowywana jako wartość zmiennej ani własności. Pojęcie wprowadzone w celu wytłumaczenia działania operatorów takich jak: delete, typeof, this czy operatorów przypisania (oczekuje się, że lewostronny operand przypisania produkuje referencję). Referencja składa się z dwóch komponentów, do których dostęp dają:
  8. List (lista) - nie jest typem danych języka. Jest wykorzystywana jedynie jako pośredni rezultat wyrażenia i nie może być przechowywana jako wartość zmiennej ani własności. Pojęcie wprowadzone w celu wytłumaczenia wyceny listy argumentów w wyrażeniu new. Lista to prosto uporządkowana sekwencja wartości o dowolnej długości.
  9. Completion (wykonanie) - nie jest typem danych języka. Jest wykorzystywane jedynie jako pośredni rezultat wyrażenia i nie może być przechowywana jako wartość zmiennej ani własności. Pojęcie wprowadzone w celu wytłumaczenia działania instrukcji takich jak: break, continue, return i throw. Składa się z: