Generator obramowania CSS


Cecha Rodzaj Wartość
Tekst wyrównanie:
kolor:
Tło kolor:
Cień pod tekstem przesunięcie poziome:
przesunięcie pionowe:
rozmycie:
kolor:
Marginesy wewnętrzne poziome:
pionowe:
Obramowanie styl:
szerokość:
kolor:
zaokrąglenie:
Obrys styl:
szerokość:
kolor:
odstęp:
Cień przesunięcie poziome:
przesunięcie pionowe:
rozmycie:
rozprzestrzenienie:
kolor:
wewnętrzny:
Marginesy poziome:
pionowe:
Podgląd:

Wygenerowany kod:


© www.kurshtml.edu.pl