Poprawność kodowania ISO-8859-2




Aby sprawdzić, czy Twój edytor HTML poprawnie koduje polskie znaki w formacie ISO-8859-2, postępuj według poniższych punktów:


  1. W swoim edytorze HTML utwórz nową stronę i wklej na niej cały poniższy kod. Dotyczy to kodu źródłowego, dlatego jeżeli używasz edytora graficznego (np.: FrontPage), koniecznie musisz się przełączyć w tryb bezpośredniej edycji kodu źródłowego HTML. Na stronie powinien znaleźć się tylko poniższy tekst, a jeśli edytor przy tworzeniu nowego dokumentu, automatycznie wpisał w nim jakieś informacje domyślne, należy to wykasować i zastąpić poniższym tekstem!


    UWAGA! Polskie litery, które znajdują się w trzeciej linijce od dołu, powinny być wpisane ręcznie z klawiatury a nie wklejone (szczególnie znaki: ą, ś, ź, Ą, Ś, Ź)! Resztę powyższego kodu można po prostu skopiować i wkleić.

    Ponadto należy pamiętać, że w niektórych edytorach HTML konieczne jest wybranie kodowania ISO-8859-2 za pomocą odpowiedniej opcji w menu programu!

  2. Po zapisaniu strony na dysku, możesz sprawdzić, czy w przeglądarce internetowej zostaną wyświetlone poprawne polskie znaki. Aby tego dokonać, wystarczy dwukrotnie kliknąć nazwę stworzonej właśnie strony, w katalogu w którym się ona znajduje. Jeśli nie zobaczysz poprawnych wszystkich polskich liter, a następny punkt instrukcji przebiegnie pomyślnie, wina może leżeć po stronie przeglądarki internetowej. Nawet jeżeli zobaczysz prawidłowe znaki, sprawdź następny punkt!

  3. Wczytaj stworzoną stronę do windows'owskiego Notatnika (Notepad). Aby to zrobić, otwórz ten program i wybierz opcję z menu: Plik|Otwórz..., a następnie w polu: Pliki typu: wybierz: Wszystkie pliki (*.*). Teraz odszukaj Twoją stronę i kliknij Otwórz. Na ekranie pojawi się źródło dokumentu. Jeśli będzie w nim widniało:



    oznacza to, że Twój edytor HTML poprawnie koduje polskie znaki. Natomiast jeżeli litery napisane w trzeciej linijce od dołu, będą się różniły, oznacza to, że Twój edytor niepoprawnie koduje polskie znaki! Absolutnie nie powinny pojawić się tam wpisy takie jak np.: ó albo ó, które rozpoczynają się od znaku & (ampersand) i kończą średnikiem - czyli znakiem ;. Każdej literze powinien odpowiadać dokładnie jeden znak. Jeśli w Notatniku zobaczysz wszystkie (18) polskie litery, oznacza to błąd! W miejsce znaków: ą, ś, ź, Ą, Ś, Ź powinny pojawić się inne znaki, które nie występują w normalnym alfabecie (tak właśnie jest prawidłowo). Natomiast pozostałe litery powinny wyglądać normalnie.