Generator ścieżek dostępu


Poprawna ścieżka dostępu w 3 (4) prostych krokach:
1. Korzystając z selektora plików obok, wskaż lokalizację dokumentu *.html, w którym ma zostać wstawiony plik:
2. Korzystając z selektora plików obok, wskaż lokalizację pliku, który ma zostać wstawiony w powyższym dokumencie *.html:
3. Skopiuj wygenerowaną obok ścieżkę (jeśli to konieczne, wciśnij przycisk "Generuj") i wklej ją w odpowiednie miejsce we wskazanym powyżej dokumencie *.html:

(4.) Korzystając z selektora plików obok, wskaż lokalizację strony głównej index.html i jeśli to konieczne, wciśnij przycisk "Sprawdź"
(ten krok nie jest obowiązkowy, jeśli został sprawdzony wcześniej i masz absolutną pewność, że jest poprawny):
© www.kurshtml.edu.pl