Generator tabel HTML


Tabela
Rozplanowanie ustalone:
Ukryj puste komórki:
Obramowanie połączone:
Kolor tekstu:
Kolor tła:
Szerokość obramowania:
Styl obramowania:
Kolor obramowania:
Odstępy między komórkami:
Pionowe odstępy między komórkami:
Szerokość:
Wysokość:
Górny margines:
Dolny margines:
Wyśrodkowanie:

Pod tabelą:
Kolor tekstu:
Kolor tła:
Szerokość obramowania:
Styl obramowania:
Kolor obramowania:
Lewy margines:
Prawy margines:
Górny margines:
Dolny margines:
Wyrównanie tekstu:

Zaznaczona komórka tabeli
Nagłówek:
Scal/podziel komórki w poziomie:
Scal/podziel komórki w pionie:
Wstaw nową kolumnę:
Wstaw nowy wiersz:
Style
Kolor tekstu:
Kolor tła:
Szerokość obramowania:
Styl obramowania:
Kolor obramowania:
Szerokość:
Wysokość:
Lewy margines:
Prawy margines:
Górny margines:
Dolny margines:
Wyrównanie tekstu:
Wyrównanie w pionie:
Podgląd:

Wygenerowany kod:


© www.kurshtml.edu.pl