Efekt latarki

(tylko Internet Explorer 4.0 lub nowszy!)


Aby otrzymać taką stronę, należy wpisać:


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
 <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
 <META NAME="Author" CONTENT="Sławomir Kokłowski">
 <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="pl">
 <TITLE>Efekt latarki</TITLE>
<SCRIPT TYPE="text/jscript" LANGUAGE="JScript">
<!--
// Autorem skryptu jest: SŁAWOMIR KOKŁOWSKI
// www.kurshtml.edu.pl
// Jeśli chcesz wykorzystać ten skrypt na swojej stronie, nie usuwaj tego komentarza!


var statusbar = "Kliknij, aby zmienić kolor światła";

var przegladarka = navigator.userAgent;
var ie_ver = 0;
if (przegladarka.indexOf("MSIE") != -1 && przegladarka.indexOf(") ") == -1)
{
 ie_ver = parseInt(przegladarka.substring(przegladarka.indexOf("MSIE")+4));
 if (isNaN(ie_ver)) ie_ver = parseInt(przegladarka.substring(przegladarka.indexOf("MSIE")+5));
}

function lightStart()
{
 if (ie_ver >= 4)
 {
  document.body.style.filter = "Light";
  // Światło punktowe:
  // obiekt.addPoint(x,y,z, R,G,B, natężenie);
  document.body.filters.Light.addPoint(300,150,150, Math.floor(Math.random()*100)+155,Math.floor(Math.random()*100)+155,Math.floor(Math.random()*100)+155, 100);
  window.defaultStatus = statusbar;
 }
}

function lightMove()
{
 if (ie_ver >= 4 && document.body.filters.Light)
 {
  // Przemieszczanie światła:
  // obiekt.MoveLight(nr, x,y,z, 1);
  document.body.filters.Light.MoveLight(0, window.event.x,window.event.y,150, 1);
 }
}

function lightChange()
{
 if (ie_ver >= 4 && document.body.filters.Light)
 {
  // Zmiana koloru światła:
  // obiekt.ChangeColor(nr, R,G,B, 1);
  document.body.filters.Light.ChangeColor(0, Math.floor(Math.random()*100)+155,Math.floor(Math.random()*100)+155,Math.floor(Math.random()*100)+155, 1);
  // Zmiana natężenia światła:
  // obiekt.ChangeStrength(nr, natężenie, 1);
 }
}

function lightOnoff()
{
 if (ie_ver >= 4 && document.body.filters.Light)
 {
  if (document.body.filters.item(0).enabled)
  {
   document.body.filters.item(0).enabled = false;
   window.defaultStatus = '';
  }
  else
  {
   document.body.filters.item(0).enabled = true;
   window.defaultStatus = statusbar;
  }
 }
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onmousemove="lightMove()" onclick="lightChange()" onunload="window.defaultStatus=''" style="cursor: crosshair">
<SCRIPT TYPE="text/jscript" LANGUAGE="JScript">
<!--
lightStart();
//-->
</SCRIPT>

<SCRIPT TYPE="text/jscript" LANGUAGE="JScript">
<!--
if (ie_ver >= 4) document.write('<a href="javascript:void(null)" onclick="lightOnoff(); return false" onmouseover="window.status=\'Wyłącz/Włącz efekt\'; return true" onmouseout="window.status=\'\'; return true">Wyłącz/Włącz efekt</a>');
//-->
</SCRIPT>

To jest właściwa treść strony

</BODY>
</HTML>

© www.kurshtml.edu.pl