Tu jest dziesięć spacji: ...ale ponieważ użyto white-space: normal, więc zostaną one zamienione na jedną (domyślnie).

Tu jest dziesięć spacji: ...i ponieważ użyto white-space: pre, więc nie zostaną one zamienione na jedną (powinny być widoczne na ekranie). Dodatkowo wiersz nie zostanie przełamany, aż do momentu napotkania znaku końca linii (klawisz Enter wpisany w edytorze - nie trzeba stosować znacznika <br />). Tutaj znajduje się przełamanie linii ...a tutaj jest następna linijka rozpoczynająca się tabulatorem.

Tu jest dziesięć spacji: ...ale ponieważ użyto white-space: nowrap, więc zostaną one zamienione na jedną. Natomiast ten wiersz nie powinien być nigdy przełamany... przełamany... przełamany... przełamany... przełamany... przełamany... przełamany... przełamany..., chyba że pojawi się znacznik<br />
...wtedy tekst zostanie przeniesiony do następnej linii.


Poniższe polecenia mogą być nieinterpretowane:

Tu jest dziesięć spacji: ...i ponieważ użyto white-space: pre-wrap, więc nie zostaną one zamienione na jedną (powinny być widoczne na ekranie). ...a tutaj jest następna linijka rozpoczynająca się tabulatorem. Dodatkowo wiersz zostanie przełamany automatycznie, jeśli nie zmieści się w szerokości ekranu albo po napotkaniu znaku nowej linii (klawisz Enter).

Tu jest dziesięć spacji: ...i ponieważ użyto white-space: pre-line, więc zostaną one zamienione na jedną. Dodatkowo wiersz zostanie przełamany automatycznie, jeśli nie zmieści się w szerokości ekranu albo po napotkaniu znaku nowej linii (klawisz Enter).


© www.kurshtml.edu.pl