width="80%" height="100"


frameborder="0"


scrolling="no"

Taką ramkę można jednak przewinąć. W tym celu ustaw wskaźnik myszki w dowolnym miejscu wewnątrz ramki i naciśnij lewy klawisz. Teraz cały czas trzymając wciśnięty lewy przycisk, "przejedź" wskaźnikiem poniżej ramki (tak jak się zaznacza tekst w edytorze). Jeśli wszystko było wykonane poprawnie, ramka powinna się przewinąć. To samo można oczywiście zrobić w górę (jak również w lewo i w prawo).


marginwidth="100" marginheight="80"


hspace="50"

vspace="50"

align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left", align="left"...

ALIGN="right", ALIGN="right", ALIGN="right", ALIGN="right", ALIGN="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right", align="right"...

align="top"

align="middle"

align="bottom" (domyślnie)


Przykład 1    Przykład 2    Przykład 3   

© www.kurshtml.edu.pl