Transition=23 (efekt wybrany losowo),

czas przejścia (duration): 2 sekundy...


Wstecz