Transition=3,

czas przejścia (duration): 2 sekundy...


Wstecz