http-equiv="Site-Exit"

Transition=
1,

czas przejścia (duration): 2 sekundy...


Wstecz (ta sama domena)

www.onet.pl (inna domena)