Na tej stronie została umieszczona linijka:

<body onload="window.open('test.html', 'popunder').blur()">

i dlatego po jej wczytaniu, zostanie automatycznie otwarte nowe okno (pod nazwą: popunder), z załadowaną stroną: test.html. Jest to okno typu pop-under, ponieważ pokazuje się pod spodem.


© www.kurshtml.edu.pl