Na tej stronie została umieszczona linijka:

<body onload="window.open('test.html', 'popup').focus()">

i dlatego po jej wczytaniu, zostanie automatycznie otwarte nowe okno (pod nazwą: popup), z załadowaną stroną: test.html. Jest to okno typu pop-up, ponieważ pokazuje się na wierzchu.


© www.kurshtml.edu.pl