O mnie

Sławomir Kokłowski

Urodziłem się 1 stycznia 1980 roku w Myślenicach. Przez pierwsze 1,5 roku mojego życia mieszkaliśmy z rodziną w Tenczynie, czyli miejscowości mniej więcej w połowie drogi między Krakowem a Zakopanem - w pobliżu Rabki-Zdrój. Znajduje się tutaj najwyższy szczyt w regionie - Luboń Wielki (1022 m n.p.m.). Później przenieśliśmy się do Skawiny (ok. 15 km na południowy-zachód od Krakowa). W roku 1983 urodził się mój młodszy brat Tomasz. W Skawinie ukończyłem szkołę podstawową, po czym rozpocząłem naukę w Zespole Szkół Łączności w Krakowie na kierunku "Elektronika ogólna". W roku 2000 zdałem maturę (język polski i matematyka) i dostałem się na studia w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym - specjalność "Zastosowanie informatyki w budowie maszyn", które ukończyłem w 2005 roku z tytułem magistra. W 2017 roku przeprowadziłem się do Krakowa.

O moim mieście rodzinnym

Skawinę założył 22 maja 1364 roku Kazimierz Wielki. Tereny, na których lokowana była Skawina, należały przed rokiem 1364 do opactwa Benedyktynów w Tyńcu. W tym czasie południowo-zachodnia granica Polski przebiegała zaledwie o 21 km od Krakowa, który narażony był na ataki ze strony Czechów oraz książąt zatorskich i oświęcimskich. Na pograniczu grasowały bandy rozbójnicze. W miejscu powstania miasta krzyżowały się ważne szlaki handlowe.

Okres rozkwitu zakończył się nagle w połowie XVII wieku. Panująca w Polsce w latach 1651 - 1652 zaraza szczególnie mocno dotknęła Skawinę: połowa ludności wymarła w ciągu dwóch lat. Miasto jeszcze nie ochłonęło po tym nieszczęściu, kiedy w 1655 wybuchła wojna polsko-szwedzka. Pod Skawiną rozegrała się krwawa bitwa, w której poległo ponad 1000 polskich żołnierzy. Miasto zostało zniszczone, zamek i mury miejskie zburzone, liczba ludności pod koniec stulecia spadła do trzystu. W XVIII wieku Skawina stała się areną czteroletnich działań konfederatów barskich przeciwko wojskom rosyjskim. Skawinianie sprzyjali konfederatom i udzielali im pomocy na tyle znaczącej, że Rosjanie z zemsty ostrzelali Skawinę. Miasto niemal zupełnie spłonęło - ocaleć miały tylko cztery domy i dwa kościoły. W efekcie I rozbioru Polski Skawina znalazła się w 1772 roku w obrębie państwa austriackiego.

Współcześnie w roku 1954 ukończono budowę Huty Aluminium. W 1959 roku powstał Instytut Metali Nieżelaznych. W 1962 roku ukończono budowę Elektrowni Skawina. W tym samym czasie powstały Zakłady Elementów Budowlanych wykorzystujące popiół z elektrowni.

Informacje zaczerpnięte ze strony www.skawina.pl


Rynek w Skawinie
Rynek w Skawinie

Ratusz miejski
Ratusz miejski

Jeden z dwóch kościołów
Jeden z dwóch kościołów