Przejdź do treści

Pozycjonowanie

Przezroczystość

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 9, Firefox 2, Opera, Chrome)

selektor { opacity: nieprzezroczystość }
Selektorem może być dowolny znacznik [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "nieprzezroczystość" należy podać liczbę rzeczywistą z przedziału od 0 (całkowita przezroczystość) do 1 (brak przezroczystości - domyślnie).

Sterując poziomem przezroczystości można wprowadzić na ekran efektowne warstwy imitujące zabarwione szyby. Trzeba jednak pamiętać, że ustalony poziom półprzezroczystości otrzymają wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz danego znacznika - nie możemy cofnąć elementom wewnętrznym przezroczystości (tak aby stały się ponownie zupełnie nieprzezroczyste), możemy jedynie ustawić im jeszcze większą przezroczystość w stosunku do półprzezroczystego rodzica.

Przykład:

To jest dolna warstwa... To jest dolna warstwa... To jest dolna warstwa... To jest dolna warstwa... To jest dolna warstwa... To jest dolna warstwa... To jest dolna warstwa...
To jest górna, półprzezroczysta warstwa ("opacity: 0.5")... To jest górna, półprzezroczysta warstwa ("opacity: 0.5")... To jest górna, półprzezroczysta warstwa ("opacity: 0.5")...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy