Przejdź do treści

Czy mogę używać...

Każdy webmaster na pewno niejednokrotnie zastanawiał się, czy może bezpiecznie używać wybranego elementu języka HTML/CSS bez obawy, że nie zostanie on niepoprawnie wyświetlony w jednej z popularnych przeglądarek. Teraz wszystko błyskawicznie można sprawdzić w jednym miejscu - zestawieniu poniżej.

Elementy języka, które są obsługiwane od dawna przez wszystkie popularne przeglądarki, nie zostały uwzględnione w poniższym zestawieniu.

Jeżeli jednak wybrany element został uwzględniony w zestawieniu i jednocześnie oznaczony jako obsługiwany we wszystkich przeglądarkach, oznacza to, że może być interpretowany z błędami albo jego obsługa została wprowadzona stosunkowo niedawno. Ze szczegółami można się zapoznać, przechodząc do odpowiedniego rozdziału, opisującego pełną interpretację w przeglądarkach.

HTML

Internet ExplorerFirefoxOperaChrome
Nagłówek i treść
Ikona strony++++
Nawigacja--+-
Multimedia
Osadzenie pliku++++
XHTML
Typy MIME dokumentów XHTML++++
HTML5
DATALIST++++
PROGRESS++++
METER-+++
DETAILS, SUMMARY--++
VIDEO, AUDIO, SOURCE++++
TRACK-+++

CSS

Internet ExplorerFirefoxOperaChrome
Selektory elementów
Selektor dziecka++++
Selektor braci++++
Ogólny selektor braci++++
Selektory atrybutów
Selektor atrybutu o określonej wartości++++
Selektor atrybutu zawierającego określony wyraz++++
Selektor atrybutu zawierającego łączniki++++
Selektor atrybutu o wartości rozpoczynającej się od...++++
Selektor atrybutu o wartości kończącej się na...++++
Selektor atrybutu zawierającego określony tekst++++
Selektory specjalne
Klasy selektorów++++
Selektory pseudoelementów
Pierwsza linia++++
Pierwsza litera++++
Selektory pseudoklas
Aktywacja++++
Wskazanie myszką++++
Zogniskowanie++++
Atrybut języka++++
Pierwsze dziecko++++
Ostatnie dziecko++++
Jedyne dziecko++++
Pseudoklasy typu++++
Etykieta++++
Blokada++++
Tylko do odczytu--++
Zaznaczenie++++
Domyślne-+++
Pusty element++++
Korzeń++++
Pseudoklasy cykliczne++++
Negacja++++
Czcionki
Rodzaj++++
Proporcje-+--
Tekst
Dekoracja++++
Cień++++
Odstęp między wyrazami++++
Białe znaki++++
Tło
Tło obrazkowe++++
Powtarzanie++++
Pozycja++++
Zaczepienie++++
Przycinanie++++
Pozycja początkowa++++
Rozmiary++++
Atrybuty mieszane++++
Gradient liniowy++++
Gradient promienisty++++
Marginesy
Wymiarowanie pudełka++++
Obramowanie
Styl obramowania++++
Styl obrysu++++
Szerokość obrysu++++
Atrybuty mieszane obrysu++++
Odstęp obrysu-+++
Zaokrąglenie++++
Atrybuty mieszane zaokrąglenia++++
Dekoracja przełamania obramowania-++-
Cień++++
Obramowanie obrazkowe--++
Obcięcie obramowania obrazkowego--++
Szerokość obramowania obrazkowego--++
Nawis obramowania obrazkowego--++
Powtarzanie obramowania obrazkowego--++
Atrybuty mieszane obramowania obrazkowego++++
Wykazy
Typ stylu++++
Automatyczna numeracja++++
Rozmiary
Maksymalna szerokość++++
Minimalna szerokość++++
Maksymalna wysokość++++
Minimalna wysokość++++
Przepełnienie++++
Przeciąganie-+++
Tabele
Podpis++++
Rozplanowanie++++
Obramowanie++++
Odstępy między komórkami++++
Puste komórki++++
Pozycjonowanie
Ustalone++++
Przezroczystość++++
Nakładanie++++
Wyświetlanie++++
Widzialność++++
Ustawienie++++
Kursory
Kształt++++
Kursor obrazkowy++++
Drukowanie
Przełamanie strony++++
Blokada przełamania strony++++
Linijki+-++
Kontekst strony++++
Suwaki
Kolor+-+-
Układ wielokolumnowy
Szerokość kolumny+-++
Liczba kolumn+-++
Atrybuty mieszane+-++
Odstęp kolumn+-++
Linia rozdzielająca+-++
Przełamanie kolumny+-++
Łączenie kolumn+-++
Wypełnienie kolumn+-++
Układ elastyczny
Kontener elastyczny++++
Przepływ++++
Kolejność++++
Elastyczność++++
Marginesy automatyczne++++
Justowanie zawartości++++
Wyrównanie wiersza++++
Wyrównanie wierszy++++
Media
Zapytania mediów++++
Reguły warunkowe
Zapytania właściwości-+++
Jednostki
Długość++++
Kolory
Sposoby definiowania kolorów++++
Wykaz kolorów rozszerzonych++++

JS

Internet ExplorerFirefoxOperaChrome
Object
getPrototypeOf++++
getOwnPropertyDescriptor++++
getOwnPropertyNames++++
create++++
defineProperty++++
defineProperties++++
seal++++
freeze++++
preventExtensions++++
isSealed ++++
isFrozen++++
isExtensible++++
keys++++
Function.prototype
bind++++
Array
isArray++++
Array.prototype
indexOf++++
every++++
some++++
forEach++++
map++++
filter++++
reduce++++
reduceRight++++
String.prototype
trim++++
Date
UTC++++
Date.prototype
toISOString++++
JSON
parse++++
stringify++++

Ranking przeglądarek

  1. Opera - 99.32% (145/146)
  2. Chrome - 97.26% (142/146)
  3. Internet Explorer - 89.04% (130/146)
  4. Firefox - 87.67% (128/146)