Przejdź do treści

Tekst

Czcionka

<font>...</font>

wyświetlanie: w linii

Znacznik FONT jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Dzięki temu poleceniu, możesz określić wiele parametrów dotyczących pisanego tekstu. Poniżej zostanie przedstawiona ich lista.

Wielkość czcionki

 1. Wartość bezwzględna
  <font size="n">...</font>
  gdzie "n" oznacza wielkość pisma (1 - najmniejsza, 7 - największa, 3 - domyślna)

  Przykład:

  Czcionka o rozmiarze 1 (w Internet Explorerze 10 pikseli)

  Czcionka o rozmiarze 2 (12 pikseli)

  Czcionka o rozmiarze 3 - domyślna (16 pikseli)

  Czcionka o rozmiarze 4 (18 pikseli)

  Czcionka o rozmiarze 5 (24 piksele)

  Czcionka o rozmiarze 6 (32 piksele)

  Czcionka o rozmiarze 7 (48 pikseli)

 2. Wartość względna
  <font size="+n">...</font>
  lub
  <font size="-n">...</font>
  gdzie "+n" oznacza czcionkę o "n" większą od aktualnej. Natomiast "-n" oznacza czcionkę o "n" mniejszą od bieżącej.

  Przykład:

  To jest czcionka o rozmiarze domyślnym

  Czcionka o rozmiarze +1 (3+1=4)

  Czcionka o rozmiarze -1 (3-1=2)

Atrybut SIZE jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Kolor tekstu

<font color="kolor">...</font>
gdzie "kolor" oznacza kolor jaki chcemy nadać tekstowi (np.: "#130dc5" lub "black" itd.) [zobacz podstronę o kolorach: Kolory].

Atrybut COLOR jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykład:

Czcionka koloru "black" Czcionka koloru "silver" Czcionka koloru "gray" Czcionka koloru "white" Czcionka koloru "maroon" Czcionka koloru "red" Czcionka koloru "purple" Czcionka koloru "fuchsia" Czcionka koloru "green" Czcionka koloru "lime" Czcionka koloru "olive" Czcionka koloru "yellow" Czcionka koloru "navy" Czcionka koloru "blue" Czcionka koloru "teal" Czcionka koloru "aqua" Czcionka koloru "#800af0"

Rodzaj czcionki

<font face="rodzaj">...</font>
lub
<font face="rodzaj1, rodzaj2, rodzaj3...">...</font>
gdzie zamiast "rodzaj, rodzaj1, rodzaj2, rodzaj3..." należy wpisać rodzaj czcionki (np.: Arial, 'Courier New', 'Times New Roman', Verdana i inne). Jeżeli nazwa czcionki składa się z kilku wyrazów, to w przypadku drugiego polecenia należy ją objąć w znaki apostrofu (np.: <font face="Verdana, 'Times New Roman', Arial">...</font>).

Uwaga! Należy być ostrożnym z używaniem tego polecenia, ponieważ jeśli użytkownik oglądający Twoją stronę, nie będzie posiadał podanej czcionki w swoim systemie operacyjnym, tekst zostanie napisany czcionką domyślną (w Internet Explorerze będzie to najprawdopodobniej 'Times New Roman', chociaż to też nie jest pewne). Poza tym nie każda czcionka potrafi zapisać poprawnie polskie znaki. Koniecznie sprawdź rezultat w praktyce!

W przypadku drugiego polecenia zostanie użyta taka czcionka, którą pierwszą w kolejności podawania będzie posiadał użytkownik. Jest to lepszy sposób, gdyż pozwala się ubezpieczyć na wypadek nieposiadania jednego rodzaju czcionki przez użytkownika.

W systemie Windows standardowo dostępne powinny być czcionki: 'Times New Roman', Arial, 'Courier New'. Dodatkowo od jakiegoś czasu z Internet Explorerem dostarczane są: Verdana, Tahoma, 'Trebuchet MS', Georgia. Przy definiowaniu czcionki, dobrze jest wykorzystywać te właśnie rodzaje, a także takie które domyślnie występują w innych systemach operacyjnych (np.: Helvetica - podobna do Arial).

Istnieje technologia, pozwalająca wczytać plik czcionki bezpośrednio z Internetu. Dzięki temu tekst teoretycznie zawsze będzie wyświetlony za pomocą wybranej przez nas czcionki, nawet jeśli użytkownik nie zainstalował jej na własnym komputerze. Niestety technologia ta nie została ujednolicona, a dodatkowo nie wszystkie przeglądarki ją obsługują :-( Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Czcionki osadzone.

Atrybut FACE jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykład:

Czcionka Arial
Czcionka 'Courier New'
Czcionka 'Times New Roman'
Czcionka Verdana

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy