Przejdź do treści

Nagłówek i treść

Kolor tła strony

<body bgcolor="kolor">...</body>
gdzie "kolor" oznacza definicję koloru [zobacz: Kolory].

Polecenie pozwala określić kolor tła na Twojej stronie internetowej (domyślnie zwykle jest to biały). Pamiętaj, że nie powinno się używać barw bardzo jaskrawych jako kolory tła. Sprawiają one, że oczy szybko się męczą i dodatkowo zaciemniają treść strony. Dodatkowo należy pamiętać, aby na ustalonym kolorze tła, tekst był dobrze widoczny.

Równocześnie z kolorem tła strony powinniśmy określić odpowiedni kolor tekstu, nawet jeśli odpowiada nam domyślny. Pamiętaj, że użytkownik może zmienić domyślny kolor tekstu w swoim systemie operacyjnym, a wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że będzie on podobny do koloru tła ustalonego na Twojej stronie, co wywoła brak możliwości odczytania treści lub bardzo utrudni czytanie. To samo dotyczy koloru odsyłaczy hipertekstowych.

Atrybut BGCOLOR jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy