Przejdź do treści

Tekst

Odstęp między wierszami

selektor { line-height: odstęp }
Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "odstęp" należy podać konkretną wielkość odstępu między liniami bazowymi wierszy używając jednostek długości. Wpisanie "normal" przywróci wartość domyślną.

Polecenie to pozwala ustalić odstęp pomiędzy liniami bazowymi wszystkich wierszy w bloku. Dzięki temu linijki mogą być bardziej ścieśnione lub rozciągnięte.

Przykład:

To jest akapit, w którym odstępy między wierszami wynoszą 1cm... To jest akapit, w którym odstępy między wierszami wynoszą 1cm... To jest akapit, w którym odstępy między wierszami wynoszą 1cm...To jest akapit, w którym odstępy między wierszami wynoszą 1cm...To jest akapit, w którym odstępy między wierszami wynoszą 1cm...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy