Przejdź do treści

Suwaki

Kolor

(tylko Internet Explorer 5.5 lub nowszy oraz Opera 7*)

UWAGA! Polecenie nie wchodzi w skład specyfikacji stylów CSS 2 i jest wyłącznie rozszerzeniem przeglądarki Internet Explorer 5.5 lub nowszej (ale nie MSIE 5.0) oraz Opery 7 *  lub nowszej.

* Aby można było kontrolować kolor suwaków w przeglądarce Opera 7 lub nowszej, należy w menu ustawić następującą opcję:
Narzędzia/Preferencje.../Zaawansowane/Zawartość/Opcje stylów.../Wyświetlanie/Stosuj style do pasków przewijania
lub w starszej wersji:
Narzędzia/Preferencje.../Wygląd strony/Stosuj style do pasków przewijania
albo:
Plik/Preferencje.../Wygląd strony/Stosuj style do pasków przewijania

Suwaki

 1. Kolor bazowy:
  selektor { scrollbar-base-color: kolor }

  Przykład:

 2. Kolor podświetlenia:
  selektor { scrollbar-highlight-color: kolor }

  Przykład:

 3. Kolor cienia:
  selektor { scrollbar-shadow-color: kolor }

  Przykład:

 4. Kolor oświetlenia 3D:
  selektor { scrollbar-3dlight-color: kolor }

  Przykład:

 5. Kolor głębszego cienia:
  selektor { scrollbar-darkshadow-color: kolor }

  Przykład:

 6. Kolor strzałek:
  selektor { scrollbar-arrow-color: kolor }

  Przykład:

 7. Kolor jednolity rynny:
  selektor { scrollbar-track-color: kolor }

  Przykład:

 8. Kolor suwaka i ciemniejszy kolor składowy rynny:
  selektor { scrollbar-face-color: kolor }

  Przykład:


We wszystkich przypadkach selektorem mogą być znaczniki, które posiadają suwaki do przewijania zawartości: BODY, TEXTAREA lub HTML. [zobacz także: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "kolor" należy podać definicję koloru.

Aby zmienić kolor suwaków dla ramek lokalnych (IFRAME), należy zastosować powyższe własności do znaczników BODY (i HTML) każdej z pojedynczych stron, które mają zostać wczytane do struktury ramek. Użycie ich dla znaczników FRAME lub IFRAME nic nie da.
Pamiętaj również, że ustalenie koloru suwaków dla BODY, spowoduje odziedziczenie tych własności przez wszystkie elementy TEXTAREA, które znajdują się na stronie.

UWAGA! Interpretacja polecenia różni się w zależności o zastosowanej deklaracji DTD (łącznie z zupełnym brakiem interpretacji w pewnych warunkach).

Mianowicie w tzw. trybie Quirks własności przedstawione powyżej można przypisać do selektora BODY lub HTML. Natomiast po przełączeniu do trybu zgodności ze standardami deklaracje te powinny zostać przypisane selektorowi HTML. Opera 7 lub nowsza koloruje suwaki tylko w trybie Quirks i tylko w zastosowaniu do selektora BODY.

Zalecaną deklaracją działającą w każdych warunkach będzie więc przykładowo:

html, body { scrollbar-base-color: red }

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy