Przejdź do treści

Ramki

Ramki lokalne

pływające (ang. inline)

<iframe src="ścieżka dostępu do strony">Twoja przeglądarka nie akceptuje ramek!</iframe>
gdzie jako "ścieżka dostępu do strony" należy podać lokalizację, gdzie znajduje się strona, która na starcie ma zostać wczytana do ramki.

Ramki lokalne są umieszczane bezpośrednio na stronie w postaci pojedynczych okienek o różnych rozmiarach. Dzięki temu możemy do takiej ramki wczytywać inne dokumenty. Tekst "Twoja przeglądarka nie akceptuje ramek", który można wpisać między znacznikiem otwierającym a zamykającym (patrz powyżej), ukaże się, jeśli przeglądarka internetowa użytkownika nie akceptuje ramek lokalnych. Oczywiście można tutaj wpisać dowolny tekst, albo też umieścić odsyłacz do strony alternatywnej - bez ramek.

W przypadku ramek lokalnych stosuje się dodatkowe atrybuty:

 1. Rozmiar ramki (lokalnej):
  <iframe src="ścieżka dostępu" width="x" height="y">...</iframe>
  lub
  <iframe src="ścieżka dostępu" width="x%" height="y%">...</iframe>
  gdzie "x" oznacza szerokość w pikselach, a "y" oznacza wysokość (również w pikselach). Natomiast "x%" oznacza szerokość w procentach całego ekranu (bądź elementu nadrzędnego posiadającego ustalone wymiary), a "y%" oznacza wysokość (również w procentach).

  Przykład:

  Przykład

 2. Nazwa ramki lokalnej:
  <iframe src="ścieżka dostępu" name="Tu wpisz nazwę ramki">...</iframe>

  Nadanie nazwy ramce, umożliwia później wczytywanie do niej innych stron (zobacz: Wczytywanie strony do ramki lokalnej).

  Nazwa ramki lokalnej musi spełniać takie same wymagania jak zwykła ramka!

 3. Usunięcie obramowania:
  <iframe src="ścieżka dostępu" frameborder="0">...</iframe>

  Przykład:

  Przykład

 4. Usunięcie suwaka do przewijania zawartości ramki:
  <iframe src="ścieżka dostępu" scrolling="no">...</iframe>

  Przykład:

  Przykład

 5. Dodatkowe marginesy wewnątrz ramki:
  <iframe src="ścieżka dostępu" marginwidth="x" marginheight="y">...</iframe>
  gdzie "x" oznacza szerokość marginesu poziomego, a "y" oznacza wysokość marginesu pionowego (w pikselach).

  Przykład:

  Przykład

 6. Odległość ramki od sąsiadujących elementów strony (nie obsługuje Netscape 7/Firefox, Opera 6 ani Chrome):
  <iframe src="ścieżka dostępu" hspace="x" vspace="y">...</iframe>
  gdzie "x" oznacza poziomą odległość w pikselach, a "y" pionową odległość (również w pikselach).

  Atrybuty HSPACE oraz VSPACE dla znacznika IFRAME nie wchodzą w skład specyfikacji HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

  Przykład:

  Przykład

 7. Ustawienie ramki lokalnej na stronie:
  <iframe src="ścieżka dostępu" align="rodzaj">...</iframe>
  gdzie jako "rodzaj" należy wpisać:
  • "left" - ramka ustawiona po lewej stronie, względem otaczającego tekstu
  • "right" - ramka ustawiona po prawej stronie względem tekstu
  • "top" - tekst ustawiony na górze ramki
  • "middle" - tekst ustawiony na średniej wysokości względem ramki
  • "bottom" - tekst ustawiony na dole ramki (domyślnie)

  Atrybut ALIGN dla znacznika IFRAME jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

  Przykład:

  Przykład

Jeśli nie określimy koloru tła dokumentu wczytywanego do ramki lokalnej, przeglądarka Netscape/Mozilla przyjmie dla niego kolor tła strony, na której wstawiona jest ramka.

Element IFRAME jest zawarty w Transitional DTD, ale nie Strict DTD! W zamian (nie dla wszystkich atrybutów) można używać znacznika OBJECT.

<object data="ścieżka dostępu" type="text/html" width="x" height="y">Twoja przeglądarka nie akceptuje osadzania obiektów!</object>

Przykład:

Twoja przeglądarka nie akceptuje osadzania obiektów!

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy