Przejdź do treści

Tabele

Obramowanie

<table border="x">...</table>
gdzie "x" oznacza grubość zewnętrznej ramki tabeli (w pikselach).

Dodaje obramowanie pomiędzy komórkami tabeli, czyli pionowe i poziome linie dzielące poszczególne wiersze oraz kolumny. Pozwala określić szerokość zewnętrznej części tego obramowania.

Przykład:

Po wpisaniu:

<table border="5">
<tr>
	<td>komórka1</td>	<td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka3</td>	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

otrzymamy:

komórka1komórka2
komórka3komórka4

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy