Przejdź do treści

Marginesy

Dolny

selektor { margin-bottom: rozmiar }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "rozmiar" należy podać konkretną wartość w jednostkach długości. Wpisanie auto ustali wartość automatyczną.

Polecenie wprowadza dodatkowy odstęp między danym elementem a następnym elementem.

Przykład:

To jest pierwszy akapit z dolnym marginesem margin-bottom: 2cm...

...a to jest następny akapit. Dlatego odstęp pomiędzy nimi wynosi 2cm.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy