Przejdź do treści

Marginesy

Dolny wewnętrzny

selektor { padding-bottom: rozmiar }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "rozmiar" należy podać konkretną wartość w jednostkach długości.

Przykład:

Tekst w tej komórce tabeli jest oddalony od dolnego brzegu obramowania o 1cm (padding-bottom: 1cm)

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy