Przejdź do treści

Marginesy

Prawy wewnętrzny

selektor { padding-right: rozmiar }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "rozmiar" należy podać konkretną wartość w jednostkach długości.

Przykład:

Tekst w tej komórce tabeli jest oddalony od prawego brzegu obramowania o 2cm (padding-right: 2cm)

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy