Przejdź do treści

Tabele

Wymiary

 1. Wymiary całej tabeli
  <table width="x" height="y">...</table>
  lub
  <table width="x%" height="y%">...</table>
 2. Wymiary pojedynczej komórki
  <table>
  <tr>
  	<td width="x" height="y">...</td>
  </tr>
  </table>
  lub
  <table>
  <tr>
  	<td width="x%" height="y%">...</td>
  </tr>
  </table>
We wszystkich przypadkach "x" oznacza szerokość w pikselach, a "x%" szerokość w procentach całego ekranu lub względem wymiarów elementu nadrzędnego.
Analogicznie "y" oraz "y%" oznaczają wysokość.

Komenda pozwala narysować tabelę o dokładnie zamierzonych wymiarach (długości i wysokości). Jeśli zależy nam na tym, aby nasza tabela wyglądała zawsze tak samo (niezależnie od rozdzielczości ekranu), powinniśmy podawać wymiary w procentach powierzchni ekranu (x%, y%). Natomiast jeżeli tabela ma mieć stały rozmiar bezwzględny (zawsze tyle samo pikseli), musimy podawać długość i wysokość w pikselach ekranowych (x, y). Oczywiście jeśli określimy wysokość/szerokość pojedynczej komórki, spowoduje to ustalenie takiej samej wysokości/szerokości dla całego wiersza/kolumny.

UWAGA! Podczas drukowania strony, tabela która nie mieści się w szerokości arkusza papieru, najprawdopodobniej zostanie "ucięta"!

Atrybut HEIGHT dla znacznika TABLE nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01.

Atrybuty WIDTH oraz HEIGHT dla komórki tabeli (TD) są zdeprecjonowane przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykład:

<table border="1" width="400" height="150">

komórka1komórka2
komórka3komórka4

komórka1komórka2
komórka3<td width="400" height="100">

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy