Przejdź do treści

HTML dla zielonych

Akapit

<p>Tu wpisz treść akapitu</p>

Akapit (w pewnych warunkach nazywany paragrafem) to pewien ustęp w tekście. Następujące po sobie akapity, są rozdzielone linijką przerwy. Treść akapitu należy wpisać pomiędzy znacznikami <p> oraz </p>. Przyjęło się, że praktycznie każdy zwykły tekst na stronie WWW umieszcza się w akapitach. Pojedynczy akapit przedstawia ustęp w tekście, który nieco różni się tematycznie od poprzedniego. Zamiast stosować dwa znaczniki końca linii: <br><br>, można po prostu objąć wybrany fragment tekstu paragrafem. Efekt będzie identyczny, a dodatkowo przeglądarka lepiej wyświetli taki tekst. Dzięki temu strona będzie wyglądała estetyczniej i łatwiej będzie można odszukać na niej interesujące informacje.

Akapit (paragraf) jest bardzo ważny w składni HTML, ponieważ pozwala w określony sposób sformatować tekst na ekranie (ułożyć go w podany sposób). Robi się to podając atrybuty znacznika. Atrybut wpisuje się zawsze wewnątrz znacznika otwierającego - bezpośrednio po jego nazwie (oddzielony od niej spacją), a przed znakiem zamknięcia nawiasu ostrego, czyli przed ">". Każdy znacznik ma ściśle określone atrybuty, które obsługuje. W przypadku akapitu można zastosować m.in. następujące:

 1. Wyrównanie tekstu do lewej strony (domyślnie)
  <p align="left">Treść akapitu</p>
  lub po prostu
  <p>Treść akapitu</p>
 2. Wyrównanie tekstu do prawej
  <p align="right">Treść akapitu</p>
 3. Wyśrodkowanie tekstu
  <p align="center">Treść akapitu</p>
 4. Justowanie tekstu (wyrównanie do obu marginesów jednocześnie)
  <p align="justify">Treść akapitu</p>

We wszystkich przypadkach wyróżnione zostały właśnie atrybuty znacznika wraz z ich wartościami (wartości znaczników są wpisywane w cudzysłowach po znaku równości).
W miejsce tekstu: Treść akapitu, należy wpisać tekst, który ma zostać sformatowany w sposób określony przez parametr.

UWAGA!
W języku XHTML wszystkie atrybuty muszą być pisane obowiązkowo małymi literami. Dlatego zalecam już od początku uczyć się właśnie tej zasady!

Przykład:

align="left",
wyrównanie do lewej,
wyrównanie do lewej (align="left"),
(align="left")...

align="right",
wyrównanie do prawej,
wyrównanie do prawej (align="right"),
(align="right")...

align="center",
wyśrodkowanie,
wyśrodkowanie (align="center"),
(align="center")...

justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify")...

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy