Przejdź do treści

Formularze

Wyczyszczenie danych

<form action="...">
	<input type="reset" value="wartość" />
</form>
gdzie jako "wartość" należy wpisać napis, który pojawi się na przycisku wysyłania formularza. Jeśli opuścimy ten parametr, pojawi się tam domyślny napis, np.: "Resetuj".

Komenda wyświetla na ekranie przycisk, po naciśnięciu którego, nastąpi wyczyszczenie wszystkich udzielonych do tej pory odpowiedzi w ankiecie (np. jeśli się rozmyślimy).

Przykład:

xWypełnij formularz, a następnie kliknij jeden z poniższych przycisków:

Wpisz tu jakiś tekst.

Odpowiedź nr1 Odpowiedź nr2

Odpowiedź nr1 Odpowiedź nr2


value="Kliknij tutaj!"...

To jest przykład bez podania wartości VALUE.

Zwróć uwagę, że kliknięcie któregokolwiek z powyższych przycisków, spowoduje wyczyszczenie wszystkich pól formularza (jeśli był on wcześniej wypełniony).


Możliwe jest także zablokowanie przycisku (nie obsługuje Opera 6):

<form action="...">
	<input type="reset" value="wartość" disabled="disabled" />
</form>

Przykład:

To pole jest zablokowane (disabled="disabled").

Potwierdzenie wyczyszczenia formularza

Przed wyczyszczeniem całego formularza, można się upewnić, czy użytkownik na pewno chce to zrobić. Dzięki temu wyeliminujemy możliwość przypadkowego naciśnięcia przycisku "reset". Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku długich formularzy, przy których ponowne wpisywanie wszystkich danych trwałoby dość długo.

Aby potwierdzić wyczyszczenie formularza, należy do znacznika <form> dodać atrybut onreset="...":

<form action="adres" method="post" onreset="if (!confirm('Czy na pewno chcesz wyczyścić cały formularz?')) return false">...</form>

Przykład:

Wpisz tu jakiś tekst.

Odpowiedź nr1 Odpowiedź nr2

Odpowiedź nr1 Odpowiedź nr2


Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy