Przejdź do treści

Formularze

Grupowanie pól

 1. Wersja podstawowa:
  <fieldset>
  	(Pola formularza)
  </fieldset>
 2. Wersja z tytułem:
  <fieldset>
  <legend>Tytuł</legend>
  	(Pola formularza)
  </fieldset>
 3. Ułożenie tytułu:
  <fieldset>
  <legend align="rodzaj">Tytuł</legend>
  	(Pola formularza)
  </fieldset>
  gdzie jako "rodzaj" należy wpisać:
  • "left" - tytuł położony przy lewej krawędzi ramki grupującej (domyślnie)
  • "center" - tytuł ułożony na środku
  • "right" - po prawej

  Atrybut ALIGN jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01.

Pozwala zgrupować tematycznie kilka pól formularza, dzięki czemu zostają one objęte ramką. W drugiej z podanych wersji, powoduje pojawienie się tytułu na ramce grupującej. Możliwe jest określenie ułożenia tytułu, poprzez ustalenie atrybutu align="..." dla znacznika <legend>...</legend> (trzecia wersja).

UWAGA! Znacznik <legend>...</legend> (tytuł ramki grupującej) musi znajdować się bezpośrednio po znaczniku otwierającym <fieldset>.
Atrybut align="..." nie jest obsługiwany przez Netscape 6, natomiast Opera 6 wcale nie obsługuje znacznika <legend>...</legend>!
Wygląd ramki grupującej może się różnić w zależności od przeglądarki.

Znacznik LEGEND nie może zawierać elementów blokowych.

Przykład:

Wybierz opcję:
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
Wpisz dane


TytułWybierz opcję:
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy