Przejdź do treści

Ramki

Znacznik FRAME

<frameset>
	<frame src="ścieżka dostępu do strony" name="tu podaj nazwę ramki" />
</frameset>
gdzie jako "ścieżka dostępu do strony" należy podać lokalizację na dysku, gdzie znajduje się strona, która na starcie ma zostać wczytana do ramki.
Natomiast jako "Tu podaj nazwę ramki" można wpisać dowolną nazwę, jaką ma otrzymać ramka.

Nazwa ramki musi rozpoczynać się od litery! Lepiej również nie używać: wielkich liter, znaków specjalnych (np.: \ / : * ? " < > |), spacji (w zamian używaj podkreślnika "_", ale nie na początku), polskich liter. Każda ramka powinna mieć unikatową, inną nazwę!

Podanie nazwy ramki umożliwi później wczytywanie do niej stron, przy użyciu odsyłaczy, znajdujących się w innych ramkach (np. w menu). Można w takim przypadku uniknąć wczytywania strony do ramki, w której znajduje się np. menu i "zmusić" przeglądarkę, aby wczytała ją do tej ramki, do której chcemy. Należy pamiętać, aby każda z tworzonych ramek miała inną nazwę!

Polecenie to pozwala zdefiniować parametry poszczególnych ramek, a także podać jakie strony mają zostać tam załadowane przy starcie ("ścieżka dostępu do strony"). Możliwe jest tutaj zastosowanie dodatkowych atrybutów:

 1. Kolor obramowania (Internet Explorer):
  <frame bordercolor="kolor" />
  gdzie "kolor" oznacza definicję koloru [zobacz: Kolory].

  Atrybut BORDERCOLOR nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

 2. Przewijanie zawartości ramki:
  <frame scrolling="typ" />
  gdzie jako "typ" należy podać:
  • "yes" - umożliwia przewijanie zawartości ramki
  • "no" - ramka nie będzie przewijana
  • "auto" - ramka będzie przewijana (pojawią się suwaki), gdy jej zawartość nie zmieści się w całości na ekranie (domyślnie).
 3. Zabezpieczenie przed zmianą rozmiarów ramki:
  <frame noresize="noresize" />

  Taka ramka nie będzie skalowana, czyli nie będzie możliwa zmiana jej rozmiarów przez przeciągnięcie myszką.

 4. Dodatkowe marginesy:
  <frame marginwidth="x" marginheight="y" />
  gdzie "x" oznacza szerokość marginesu poziomego, a "y" oznacza wysokość marginesu pionowego (w pikselach).
 5. Schowanie obramowania dzielącego ramki:
  <frame frameborder="typ">
  gdzie jako "typ" należy wpisać:
  • "0" (lub "no") - schowanie obramowania
  • "1" (lub "yes") - pokazanie obramowania (domyślnie)

  Poza tym w Internet Explorerze oprócz frameborder="0" powinniśmy wpisać do znacznika <frameset> atrybut framespacing="0", chyba że podamy tam border="0".

Przykład:

Przykład strony podzielonej na ramki o zmienionej szerokości marginesów, z zabezpieczeniem przed skalowaniem oraz z brakiem możliwości przewijania prawej ramki: Przykład

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy