Przejdź do treści

Ramki

Znacznik FRAMESET

<frameset>...</frameset>

W tym znaczniku zawierają się całe ramy struktury strony z ramkami. Należy go wpisywać zawsze bezpośrednio po znaczniku zamykającym </head>. Wewnątrz znacznika (otwierającego) <frameset> wpisuje się następujące atrybuty:

 1. Podział strony na:
  • Kolumny:
   <frameset cols="x1,x2,...">...</frameset>
   lub
   <frameset cols="x1%,x2%,...">...</frameset>
   gdzie "x1, x2,..." oznaczają szerokość kolejnych kolumn (począwszy od lewej strony) w pikselach, natomiast "x1%, x2%,..." oznaczają szerokość kolejnych kolumn w procentach całego ekranu. W miejsce kropek można wpisać dalsze wartości; w razie podania tylko dwóch liczb, kropki oraz końcowy przecinek należy pominąć.

   W większości przypadków bardziej przydatne okazują się wartości pikselowe (np. tworzenie ramki z menu lub bannerem). Z wartości pikselowych można skorzystać np. wtedy, gdy w jednej ramce umieszczamy menu z graficznymi przyciskami, które mają ustaloną szerokość (w pikselach). W takim przypadku, niezależnie od rozdzielczości ekranu, ramka z przyciskami będzie miała zawsze taką samą szerokość, dzięki czemu nie będą one nigdy schowane, (przy mniejszych rozdzielczościach) ani nie pozostanie puste miejsce (w wyższych rozdzielczościach). Natomiast z wartości procentowych warto skorzystać, jeśli zależy nam, aby okno przeglądarki było zawsze podzielone w takich samych proprocjach (np. 1:4).

   Możliwe jest również podanie znaku "*" (gwiazdka). Jeśli np. wpiszemy: "50,100,150,*", a rozdzielczość ekranu wynosi 800x600, to strona zostanie podzielona na cztery kolumny o szerokościach odpowiednio: 50, 100, 150 oraz (800 - 50 - 100 - 150 = 500) pikseli. Zatem znak "*" oznacza dopełnienie do pełnej rozdzielczości ekranu. Możliwe byłoby oczywiście wpisanie zamiast tego: "50,100,150,500", ale jeśli ktoś pracuje w innej rozdzielczości ekranu, efekt mógłby być niezamierzony. Dlatego podczas podawania wymiarów ramek w pikselach, staraj się zawsze użyć przynajmniej jednej "gwiazdki"! Znak "gwiazdki" można również wpisać w przypadku wartości procentowych (np.: "10%,30%,*"). Wtedy oznacza on dopełnienie do 100% szerokości całego ekranu (czyli w tym wypadku "10%,30%,60%").

   Dopuszczalne jest również podanie kilku znaków "gwiazdek". Można wtedy wykorzystać tzw. współczynniki proporcjonalności. Przykładowo: wpisanie "25%,1*,2*,15%" (lub "25%,*,2*,15%") spowoduje wyświetlenie czterech ramek o rozmiarach odpowiednio: 25%, [(100% - 25% - 15%) / (1 + 2)] * 1 = 20%, [(100% - 25% - 15%) / (1 + 2)] * 2 = 40%, 15%. Liczby 1 oraz 2 są właśnie współczynnikami proporcjonalności.

   Przykład:

   Ilustracja polecenia cols="25%,1*,2*,15%": Przykład

   Zasady obliczania wymiarów ramek, dla których podane zostały "gwiazdki" są następujące:

   • Najpierw od całej rozdzielczości ekranu odejmujemy sumaryczny rozmiar wszystkich ramek, których wymiary zostały podane bezpośrednio bez "gwiazdek":
    100% - 25% - 15% = 60%
   • Następnie uzyskaną długość dzielimy przez sumę wartości wszystkich współczynników proporcjonalności:
    60% / (1 + 2) = 20%
   • Na końcu obliczony wynik mnożymy przez każdy ze współczynników proporcjonalności:
    20% * 1 = 20% (druga ramka),
    20% * 2 = 40% (trzecia ramka).

   Widać, że trzecia ramka jest dwa razy większa od drugiej, ponieważ ma dwa razy większy współczynnik proporcjonalności. Metoda ta może być przydatna w sytuacji, kiedy np. pierwsza ramka ma mieć ustalony rozmiar (bez względu na rozdzielczość ekranu), dajmy na to 200 pikseli, ponieważ znajdują się w niej przyciski menu o takiej właśnie szerokości. Pozostałe dwie ramki mogą mieć dowolną szerokość, chcemy tylko, aby druga była dwa razy szersza od trzeciej. Należy wtedy podać: "200,2*,*" (ten sam wynik daje wpisanie: "200,67%,33%").

   Jeśli nie używasz wartości procentowych do określania rozmiarów ramek, lecz tylko pikseli, w poleceniu powinna pojawić się przynajmniej jedna gwiazdka! Umożliwi to poprawne wyświetlenie strony w różnych rozdzielczościach ekranu i przy różnych wielkościach okna przeglądarki. Pamiętaj, że użytkownicy mogą pracować w innej rozdzielczości ekranu niż Ty!

  • Wiersze:
   <frameset rows="y1,y2,...">...</frameset>
   lub
   <frameset rows="y1%,y2%,...">...</frameset>
   gdzie "y1, y2,..." oznaczają wysokość kolejnych wierszy (począwszy od góry) w pikselach, natomiast "y1%, y2%,..." oznaczają wysokość kolejnych wierszy w procentach całego ekranu. W miejsce kropek można wpisać dalsze wartości.

   Podobnie jak w przypadku kolumn możliwe jest podanie znaku gwiazdki "*", jako dopełnienie do pełnej wysokości ekranu, a także użycie współczynników proporcjonalności.

 2. Kolor obramowania (Internet Explorer, Netscape 6/Firefox i Chrome):
  <frameset bordercolor="kolor">...</frameset>
  gdzie "kolor" oznacza definicję koloru [zobacz: Kolory].

  Atrybut BORDERCOLOR nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01!

 3. Szerokość obramowania:
  <frameset border="x">...</frameset>
  gdzie "x" oznacz szerokość obramowania dzielącego sąsiadujące ramki (w pikselach).

  Atrybut BORDER nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01!

 4. Schowanie obramowania dzielącego ramki:
  <frameset frameborder="typ">...</frameset>
  gdzie jako "typ" należy wpisać:
  • "0" (lub "no") - schowanie obramowania
  • "1" (lub "yes") - pokazanie obramowania (domyślnie)

  Poza tym w Internet Explorerze i Operze oprócz frameborder="0" powinniśmy wpisać framespacing="0", chyba że podamy border="0".

  Atrybuty FRAMEBORDER oraz FRAMESPACING dla znacznika FRAMESET nie wchodzą w skład specyfikacji HTML 4.01!

Przykład:

Przykład strony podzielonej na kolumny i wiersze: Przykład 1

Przykład strony podzielonej na ramki o zwiększonej szerokości obramowania i zmienionym kolorze obramowania: Przykład 2

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy